Afkoop lijfrentepolis

Is het mogelijk om uw lijfrente af te kopen

Lijfrente is een oudedagsvoorziening en wordt dus gebruikt om uw pensioen aan te vullen.

Wanneer u een pensioengat heeft kunt u de premie of de inleg van een lijfrente verzekering aftrekken van de inkomstenbelasting. Maar is het ook mogelijk om een lijfrente af te kopen en zo ja, op welke manieren kan dat? Daar leest u hier meer over.

Normaal afkopen van uw lijfrente

Wanneer u besluit om het contract van uw lijfrente verzekering open te breken omdat u dringend geld nodig heeft dan is dit mogelijk. U moet er echter wel rekening mee houden dat dit een enorm dure aangelegenheid zal gaan worden. De belastingdienst zit hier namelijk bovenop wanneer het gaat om het vroegtijdig afkopen van uw lijfrente.

Zo zal de verzekeraar verplicht zijn om 52% belasting in te houden. Daarnaast dient u ook nog eens 20 procent revisierente te betalen over de waarde of over de som van de betaalde premies wanneer dit bedrag hoger is dan de waarde. Al met al komt dit neer op een uitkering van slechts 28% van de waarde van de lijfrente. Denk dus goed na voordat u uw lijfrente afkoopt.

Kleine lijfrente afkopen

De consument heeft ook een andere mogelijkheid als het gaat om het afkopen van de lijfrente. Sinds 2009 is het namelijk mogelijk voor de consument om een deel van de lijfrente af te kopen bij de verzekeraar. Hierbij mag er niet meer dan 4.068 euro bij dezelfde verzekeringsmaatschappij worden afgekocht. Hierbij zal een maatschappij eenmalig belastingen inhouden en deze ook direct afdragen.

Verschillende soorten lijfrente afkopen

Er zijn meerdere soorten van lijfrente die men af kan sluiten. Vandaag de dag zijn er drie lijfrentevormen waar gebruik van wordt gemaakt, te weten:

 • Oudedagslijfrente
 • Tijdelijke oudedagslijfrente
 • Nabestaandenlijfrente

Nabestaanden lijfrente

Een nabestaandenlijfrente die keert vaak uit aan de partner of een kind wanneer de verzekerde komt te overlijden. Vaak wordt de nabestaandenlijfrente gekoppeld aan een oudedagslijfrente. Men kan ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten naast een nabestaandenlijfrente en een nabestaandenlijfrente wordt regelmatig afgesloten om de nabestaanden in staat te stellen om de hypotheek af te lossen.

Levensverzekering nodig bij lijfrentepolis

Wat is een levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die je af kan sluiten. Met deze verzekering zorg je ervoor dat er geld beschikbaar komt, zodra jij komt te overlijden. Met dit geld kunnen je nabestaanden je uitvaart betalen (tenzij je een uitvaartverzekering hebt) en van het bedrag dat overblijft, kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Een levensverzekering is altijd apart van een erfenis. Een erfenis kan worden uitgekeerd, een levensverzekering komt daar bovenop.

Als een erfenis negatief is (dus er zijn schulden), dan kan de familie de erfenis weigeren, maar men heeft dan wel recht op de uitkering van de levensverzekering.

Heb ik een levensverzekering nodig bij een lijfrentepolis?

Nee, u heeft geen levensverzekering nodig bij een lijfrentepolis. In principe kan u een lijfrentepolis zien als een levensverzekering, maar er is één groot verschil. Een lijfrentepolis kan u afkopen. Met andere woorden: U kan ZELF het geld van uw lijfrentepolis opvragen. Doet u dat, dan komt er geen geld meer vrij bij eventueel overlijden. In dat geval kan u alsnog een levensverzekering afsluiten. Als u zelf niets doet met uw lijfrentepolis, dan wordt deze (net als een levensverzekering) uitgekeerd bij overlijden. Een combinatie van een levensverzekering en een lijfrentepolis is dus in principe niet nodig.

Het kan zijn dat u twijfelt of u uw geld zelf wilt gaan gebruiken, of dat u dit wilt nalaten aan uw familie en vrienden. In dat geval kan u beide verzekeringen afsluiten. Dit is in totaal wel minder voordelig, dus denk er van tevoren goed over na.

Direct ingaande lijfrentepolis

Waaruit bestaat een lijfrente

Een lijfrente bestaat eigenlijk uit twee delen. Allereerst heb je een verzekering voor de opbouwfase waarin het kapitaal wordt vergaard. Daarnaast heb je een verzekering voor de afbouwfase, waar de uitkeringen worden ontvangen.

Wanneer men de premies van de lijfrente in een keer voldoet dan spreekt men doorgaans van een koopsom.

Wat is een direct ingaande lijfrente

Een direct ingaande lijfrente is een verzekering waarbij u een vaste periodieke uitkering ontvangt wat u kunt gebruiken als aanvulling op uw pensioeninkomen. Wanneer uw lijfrenteverzekering de einddatum bereikt krijgt u vaak te maken met direct ingaande lijfrente. Ook wanneer uw koopsom de einddatum bereikt krijgt u vaak te maken met een direct ingaande lijfrente.

De voordelen van een direct ingaande lijfrente zijn:

 • Geen beleggingsrisico
 • Aantrekkelijke uitkeringen
 • Mogelijkheid tot samenvoegen koopsommen
 • Partner mee te verzekeren

Vergelijken van direct ingaande lijfrente

Wanneer het geld van uw koopsom- of lijfrenteverzekering vrijkomt dan bent natuurlijk op zoek naar een direct ingaande lijfrente met de hoogst mogelijke uitkering.

Verschillen in uitkering

Er kan een behoorlijk verschil zijn tussen de hoogtes van de uitkeringen bij verschillende maatschappijen dus wanneer u vooraf enkele maatschappijen met elkaar vergelijkt dan weet u waar u terecht kunt voor de hoogste uitkering.

Maatschappijen

Enkele maatschappijen met een goede uitkering van de direct ingaande lijfrente zijn:

 • ING
 • OHRA
 • Centraal Beheer
 • Achmea
 • ABN Amro

Kapitaalverzekering

Wat is een kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een soort levensverzekering waarbij er wordt uitgekeerd aan de verzekerde wanneer deze in leven is op een vooraf overeengekomen datum. Dit houdt in dat een kapitaalverzekering in principe niet uitkeert wanneer de verzekerde komt te overlijden voor deze overeengekomen datum. Het is echter mogelijk om door middel van extra premie te betalen toch uit te laten keren.

Mogelijkheden met de kapitaalverzekering

Men kan bij een kapitaalverzekering kiezen uit een beleggingsverzekering of uit een spaarverzekering. Bij een beleggingsverzekering wordt de premie die u betaalt belegd in een of meerdere beleggingsfondsen. Hierbij is de hoogte van de uitkering onzeker en afhankelijk van hoe de beleggingsmarkt het doet.

Bij een spaarverzekering wordt er door de verzekeraar een vaste rente over de ingelegde premies vergoedt. Deze rente staat vast voor de hele looptijd van de verzekering. Ook wordt er zogenoemde winst vergoedt door de verzekeraar naast de rente die wordt vergoed. Bij een spaarverzekering wordt de premie die moet worden betaalt vastgesteld door de volgende factoren:

 • Interest
 • Sterfte
 • Kosten

De kapitaalverzekering en de lijfrente

De kapitaalverzekering en de lijfrente zijn beide een vorm van een levensverzekering. Bij een kapitaalverzekering wordt er een kapitaal verzekerd waarbij de uitkering van dit bedrag over het algemeen in één keer geschiedt. Bij een lijfrente vindt deze uitkering vaak plaats op periodieke basis dus bijvoorbeeld per maand of per kwartaal.

Zowel de lijfrente als de kapitaalverzekering worden vaak afgesloten als overbruggingslijfrente of als oudedagsvoorziening voor wanneer men het 65e levensjaar bereikt. Beide vormen ze doorgaans een aanvulling op het AOW-pensioen waar iedereen recht op heeft maar wat voor veel mensen niet genoeg zal zijn om fatsoenlijk van rond te komen.

Overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een vorm van een levensverzekering.

Hierbij wordt er door de verzekeringsmaatschappij een bedrag uitgekeerd indien de verzekerde voor een afgesproken tijd komt te overlijden. Het is ook mogelijk dat een verzekeringsmaatschappij altijd uitkeert, in welk geval er dus geen einddatum geldt

Doel overlijdensrisicoverzekering

Het doel van een overlijdensrisicoverzekering is vaak om de nabestaanden in staat te stellen om de hypotheek af te lossen wanneer de verzekerde komt te overlijden. Naast het aflossen van de hypotheek wordt een overlijdensrisicoverzekering ook regelmatig afgesloten zodat de nabestaande kan stoppen met werken om de kinderen op te voeden.

Ook wordt een overlijdensrisicoverzekering vaak afgesloten door een ondernemer. Hierbij is de zakenpartner van de ondernemer vaak de begunstigde. Zo is het voor de zakenpartner mogelijk om het aandeel van de erven af te kopen om zodoende de onderneming te laten voortbestaan. Daarnaast heb je ook nog een overlijdensrisicoverzekering die wordt afgesloten om de uitvaart te bekostigen. Deze wordt doorgaans ook wel een uitvaartverzekering genoemd.

Soorten overlijdensrisico verzekeringen

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen, te weten:

 • Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering
 • Levenslange overlijdensrisicoverzekering
 • Vaste termijn overlijdensrisicoverzekering
 • Gelijkblijvende of dalende overlijdensrisicoverzekering

Het verschil tussen een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering en een vaste termijn overlijdensrisicoverzekering zit hem in het moment van uitkeren. Bij een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering wordt er uitgekeerd op het moment dat de verzekerde komt te overlijden,  terwijl er bij een vaste termijn overlijdensrisicoverzekering wordt uitgekeerd aan het einde van de vooraf afgesproken termijn.

Overlijdens risico verzekering bij lijfrentepolis

Wanneer men de lijfrentepolis wil gebruiken voor het aflossen van de hypotheek dan is het wettelijk verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Houdt hier dus rekening mee wanneer u een lijfrente afsluit met als doel om bij uw overlijden de nabestaanden in staat te stellen om de hypotheek af te lossen.

Gouden handdruk koopsompolis

Wat is een koopsompolis

Een koopsompolis is een vorm van een lijfrenteverzekering waarvan de premie gedeeltelijk aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting. De mogelijkheid tot aftrek van de inkomstenbelasting is afhankelijk van de jaarruimte die iemand heeft. De jaarruimte staat ook wel bekend als het pensioengat.

Bij het afsluiten van een koopsompolis wordt een provisie in rekening gebracht en vanwege de hoge provisie wordt het ook wel eens een woekerpolis genoemd.

Verschillende soorten van de koopsompolis

De koopsompolis is er in verschillende soorten. Zo kunt u kiezen uit:

 • De koopsom bij leven
 • De koopsom bij leven met restitutie bij overlijden
 • De koopsom voor de gemengde verzekering

Bij de koopsom bij leven wordt er uitgekeerd wanneer de verzekerde op de vooraf vastgelegde datum nog in leven is. Bij de koopsom bij leven met restitutie bij overlijden wordt de ingelegde koopsom aan nabestaanden uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij. Bij de koopsom voor de gemengde verzekering tenslotte keert de verzekeringsmaatschappij het gegarandeerde bedrag uit aan de begunstigde.

Een gouden handdruk gebruiken als koopsom

Een gouden handdruk is een andere benaming voor een ontslagvergoeding. Men krijgt doorgaans een gouden handdruk wanneer men ontslagen wordt door een werkgever mits het ontslag niet aan de werknemer te verwijten valt. De gouden handdruk is een soort compensatie voor het salaris dat deze werknemer mis loopt.

De gouden handdruk kan gebruikt worden als een koopsom voor een levensverzekering. Deze levensverzekering kan vervolgens op ieder moment omgezet worden in een periodieke uitkering aan de verzekerde. Hierbij wordt de koopsom feitelijk ingezet als aankoop van een direct ingaande lijfrente.

Gouden handdruk lijfrentepolis

Uw gouden handdruk laten uitkeren

Wanneer u wordt ontslagen door uw werkgever is de kans groot dat u recht heeft op een gouden handdruk. Een gouden handdruk is een soort van compensatie voor het salaris dat u misloopt doordat u wordt ontslagen. U kunt deze gouden handdruk vervolgens op verschillende manieren laten uitkeren en bij sommige van deze manieren kunt u gebruik maken van een fiscaal voordeel.

Daarom is het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn wanneer het gaat om het laten uitkeren van uw gouden handdruk.

Mogelijkheden van uitkeren van uw gouden handdruk

Er zijn verschillende manieren om uw gouden handdruk uit te laten keren. De meest logische manier om uw gouden handdruk uit te laten keren is om het direct op uw bankrekening te laten storten. U moet er dan echter wel rekening mee houden dat de belastingdienst hier bovenop zit en dat u een groot deel af kan staan van het bedrag. Voor sommige mensen is er echter geen andere optie omdat ze het bedrag direct nodig hebben.

Wanneer u het geld niet direct nodig heeft dan heeft u ook de mogelijkheid om uw gouden handdruk om te zetten in een periodieke uitkering. In dit geval hoeft u alleen belasting te betalen over de uitkering zelf waarbij u ook nog eens in een lagere tariefgroep zit over het algemeen. Het omzetten in een periodieke uitkering kunt u op twee manieren laten plaatsvinden, te weten:

 • Lijfrente aankopen met uw gouden handdruk
 • Eigen stamrecht BV oprichten

Gouden handdruk gebruiken als lijfrentepolis

U kunt een gouden handdruk ook gebruiken als een lijfrentepolis voor een levensverzekering. Het is daarna mogelijk om deze levensverzekering om te zetten in een periode uitkering, vaak maandelijks. Zo kan de verzekerde genieten van een maandelijkse uitkering waarbij de gouden handdruk wordt gebruikt als aankoop van een direct ingaande lijfrente.

Wanneer er noodzaak is om in de toekomst uw inkomsten aan te vullen is het interessant om uw gouden handdruk te gebruiken als lijfrentepolis. Hiermee kunt u namelijk uw pensioen aanvullen wanneer u te maken krijgt met een pensioengat bijvoorbeeld.

Lijfrentepolis uitvaart

Wat is een uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is een verzekering die geld uitkeert wanneer de verzekerde komt te overlijden. Met een uitvaartverzekering beschermt de verzekerde dus in feite de nabestaanden. Wanneer iemand geen uitvaartverzekering heeft dan worden de nabestaanden namelijk opgezadeld met alle kosten die komen kijk bij een uitvaart, wat op kan lopen tot een erg hoog bedrag.

Daarom is het vaak verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten wanneer u dit wilt voorkomen.

Het afsluiten van een uitvaartverzekering

Wanneer men een uitvaartverzekering wil afsluiten dan moet men vaak een keuze maken uit twee verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Aan de ene is er de uitvaartverzekering waarbij er een uitkering plaatsvind in kapitaal. Hiermee voorziet de verzekeringsmaatschappij de nabestaanden van een geldbedrag waar de volledige uitvaart mee te financieren is.

Uitvaart onderneming

Hierbij neemt de verzekeringsmaatschappij de nabestaanden de zorg uit handen. Dit wordt door veel nabestaanden als prettig ervaren in een toch al emotionele periode. Hierbij zal de verzekeringsmaatschappij zorg dragen voor zaken zoals:

 • Vervoer van de overledene
 • Uitvaartkist
 • Rouwbezoek in uitvaartcentrum
 • Verzorging en opbaring
 • Natura polis

Aan de andere kant is er de uitvaartverzekering die uitkeert op basis van natura. Deze keert dus geen geld uit.

Een koopsompolis voor uw uitvaart

Het is mogelijk om een koopsompolis af te sluiten waarmee u een bedrag voor uw begrafenis of crematie verzekert. Hierbij kunt u zelf kiezen welk bedrag u verzekert. Wanneer u komt te overlijden wordt het bedrag uitgekeerd aan uw nabestaanden wat u tot dan toe heeft opgebouwd middels het betalen van maandelijkse premie.

Lijfrentepolis stamrecht

Wat is een stamrecht BV

BV staat voor Besloten Vennootschap en een stamrecht BV is dus een besloten vennootschap die kan worden opgericht door een werknemer met als functie het gebruik maken van de stamrechtvrijstelling van de Nederlandse fiscus.

Een stamrecht BV kan in Nederland gezien worden als een dekkende levensverzekeraar. Een werknemer kan hierdoor zijn of haar ontslagvergoeding onderbrengen in de stamrecht BV. Op deze wijze worden alleen de periodieke uitkeringen van de BV belast en niet de ontslaguitkering zelf.

Lijfrente onderbrengen in stamrecht BV

Het is mogelijk om uw lijfrente onder te brengen in een stamrecht BV. Wanneer u bijvoorbeeld stopt met uw bedrijf dan is het mogelijk om de stakingswinst om te zetten in een lijfrente waardoor u het recht heeft op periodieke uitkeringen. Hiermee wordt de belastingheffing over de stakingswinst uitgesteld en doorgeschoven naar de uitkeringen van uw lijfrente.

Dit levert u dus rentevoordeel op en vaak ook nog tariefsvoordeel. U kunt het stamrecht bedingen bij een professionele verzekeraar en hiermee krijgt u dus recht op lijfrente uitkeringen. Wanneer u het stamrecht bij een professionele verzekeraar onder brengt dan heeft u wel wat geld nodig en daarnaast brengt het grote kosten- en winstopslag met zich mee.

Periodieke uitkeringen stamrecht BV

Een werknemer met een stamrecht BV sluit een stamrechtovereenkomst met de BV. Hierin staan afspraken over de periodieke uitkeringen die worden gedaan. Deze overeenkomst kan te allen tijden worden aangepast wat meestal ook gebeurt vanwege het recht op WW in de eerste jaren. Ook wanneer er weer een ander inkomen wordt gegenereerd kan het zijn dat de uitkeringen niet meer nodig zijn.

Over de periodieke uitkeringen dient de houder van de stamrecht BV loonheffing in te houden. Daarnaast moet vanzelfsprekend vennootschapsbelasting worden betaald wanneer de stamrecht BV winst maakt.

Voordelen stamrecht BV

Wanneer u besluit om uw gouden handdruk onder te brengen in een stamrecht BV kunt u gebruik maken van de volgende voordelen:

 • Beleggen
 • Investeren in een eigen bedrijf
 • Flexibele uitkeringen
 • In een lijfrente storten

Jaarruimte lijfrentepolis

Wat is de jaarruimte

De jaarruimte is de term voor de maximale aftrek van de lijfrentepremie die wordt veroorzaakt door onvoldoende pensioen op te bouwen in het jaar dat voorafgaat aan het belastingjaar.

U kunt gebruik maken van de jaarruimte tot uw 65e levensjaar.

U kunt uw eigen jaarruimte eenvoudig berekenen met een van de vele hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn.

Het berekenen van de jaarruimte

Er is een eenvoudige formule opgesteld om de jaarruimte te berekenen waarmee iedereen eenvoudig zijn of haar jaarruimte kan berekenen. De formule luidt als volgt:

(0.17 x premiegrondslag) – (7.5 x A) – F – S

Hierin staat de premiegrondslag voor de winst uit uw onderneming minus de AOW framchise. De A staat voor de aangroei van pensioenafspraken. Hierover wordt jaarlijks een opgave verstrekt door het pensioenfonds op het Uniform Pensioenoverzicht. F staat in de formule voor de Netto toename van uw FOR, uw Fiscale Oudedags Reserve. S staat voor de vrijwillige bijdrage op een pensioenregeling waarvoor bedrijfsspaargelden zijn gedeblokkeerd.

De spaarloonregeling en uw jaarruimte

Vaak heeft u bij een pensioenfonds de mogelijkheid om vrijwillig premie te betalen voor het opbouwen van extra pensioen via uw werkgever.U kunt hiervoor de spaarloonregeling gebruiken. De premies die u van uw spaarloonregeling gebruikt voor uw pensioenopbouw gaan echter direct van uw jaarruimte af en daarmee ook van uw lijfrenteaftrek. Het is dus verstandig om een spaarloonregeling te gebruiken voor een lijfrentepremie of een koopsom.

Online uw jaarruimte berekenen

Wanneer u zelf uw jaarruimte wil berekenen dan kunt het beste het internet gebruiken. U kunt namelijk voldoende sites vinden met een goede rekenmodule om de jaarruimte te berekenen. Het enige wat u hier nodig heeft zijn de benodigde gegevens voor de module zoals:

 • Premiegrondslag
 • Aangroei van pensioenafspraken
 • Netto toename fiscale oudedags reserve
 • Vrijwillige bijdrage op een pensioenregeling